Цени за снимки МАЛЪК формат

9×13
10х15
13х18
15х20
20х30
А4
0,25ст
0,25ст
0,80лв
0,95 лв
3.00 лв
4.00 лв

Цени за снимки ГОЛЯМ формат

30×40
30х45
30х60
40х50
40х60
50х60
60х90
8лв
9лв
11лв
10 лв
12 лв
15 лв
27 лв